Events & Activities Subcommittee

Head:  

Ms. NG Cheng Cheng 

Members: 

Mr. CHEONG Shin Keong

Ms. Alice CHIU

Mr. Marcos CHOW

Mr. Ivan LEE Wei Zhe

Ms. Helena PHUA

Mr. Bryan TAN Xian Zhen

Ms. Jessie FOO

Mr. Tony CHOW